Hrvatska katolička misija u Gornjoj Austriji Katholische Kroatenseelsorge in Oberösterreich Mir i dobro !
OD 17.11.2020. GODINE RADI DRŽAVNIH I CRKVENIH PROPISA U AUSTRIJI U VEZI CORONA PANDEMIJE, NEMA MISNIH SLAVLJA, KRŠTENJA, VJENČANJA, VJERONAUKA I MOLITVENIH SUSRETA NA HRVATSKOM JEZIKU U GORNJOJ AUSTRIJI DO 06.12.2020. (inkl.).

PRVA NEDJELJA ADVENTA ILI DOŠAŠĆA

Iz svetog Evanđelja po Marku

Pazite!  

Bdijte  

jer  

ne  

znate  

kada  

je  

čas.  

Kao  

kad  

ono  

čovjek  

neki  

polazeći

na  

put  

ostavi  

svoju  

kuću,  

upravu  

povjeri  

slugama,  

svakomu  

svoj  

posao,  

a

vrataru  

zapovjedi  

da  

bdije.  

Bdijte,  

dakle,  

jer  

ne  

znate  

kad  

će  

se  

domaćin  

vratiti

–  

da  

li  

uvečer  

ili  

o  

ponoći,  

da  

li  

za  

prvih  

pijetlova  

ili  

ujutro  

–  

da  

vas  

ne  

bi  

našao

pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!

Riječ Gospodnja!

U    našem    sjećanju    i    iskustvu    žive    različite    slike    iz    djetinjstva    i    kasnijeg    života    koje    su povezane   s   vremenom   adventa   ili   došašća   s   kojim   počinje   i   nova   crkvena   godina.   Ovo   vrijeme poradi    svoje    note    čekanja    rođenja    Kristova    obojeno    je    određenom    djetinjom    čežnjom, nostalgijom. Međutim,   ako   i   dopustimo   djeci   nestrpljivo   iščekivanje   Božića   i   božićnih   poklona,   u   nama starijima   kao   da   je   splasnula   ova   mjera   raspoloženja.   Dobro   uviđamo   kako   se   u   sve   uvukao mentalitet profita, sjaj raskošnog celofana je dobrano ispraznio pravi smisao došašća i Božića. Padaj   se   neba,   roso   sveta,   padaj   s   rajske   visine.   Vapijahu   starog   vijeka,   duše   čiste,   pravedne.   Ovim   se   riječima   izražava   praiskonska   težnja   ljudskog   roda   za   Spasiteljem.   Ovdje   se   ne   radi samo   o   djetinjoj   čežnji   da   Božić   brzo   dođe,   nego   o   dubinskoj   čežnji   odraslog   čovjeka   koji   se   ne miri   sa   svijetom   kakav   jest.   Njegova   molitva   zato   glasi:   Otvori   se,   zemljo   mila,   da   iz   tvoga   plodnog krila, u taj sretan blažen čas, svemu svijetu nikne spas! Čežnja je to za spasom, za Spasiteljem. Međutim,   zadnjih   se   mjeseci,   točnije   od   pojavka   ove   epidemije   uvukla   žalost   i   potresenost za   koje   je   pretpostaviti   da   će   se   u   ovo   zimsko   adventsko   vrijeme   još   pojačavati.   Međutim,   mnogi udarci   sudbine   ne   padaju   iz   vedra   neba.   Njihov   je   korijen   najčešće   u   ljudskoj   zlobi   i   grešnosti. Koliko   je   zla   u   svijetu   koje   moćnici   ovoga   svijeta   ne   samo   da   ne   sprječavaju,   nego   ga   čak   i aranžiraju? Koliko je gladi i siromaštva, a koliko obijesti imućnika? Ali   ne   izostavimo   od   toga   ni   vlastitu   odgovornost   na   koju   nas   opet   podsjeća   advenstska pjesma :   grijehe   svoje   oplačimo,   dušu   lijepo   očistimo.   Srca   gore,   evo   zore!    Tek   kad   dopustimo   da   nas prožme   žalost   zbog   grijeha   našega   vremena,   grijeha   ljudi   našega   vremena   i   nas   samih,   razumjet ćemo   kako   iz   najdublje   dubine   našega   bića   unatoč   žalosti   svjetluca   nada.   (Izvor:   Mato   Valjan:   Uvijek   na putu) I opet lijepa advetska pjesma za nas pjeva i moli: Svjetlo Božje, daru lijepi, siđi s Božjeg krila dol´, um prosvijetli, volju krijepi, liječi duše tešku bol. Jači u nas vjeru svetu, koju Isus donije svijetu. Svaki da to djeluje, što u srcu vjeruje.

Dragi prvopričesnici i krizmanici, ovo su ovotjedne lekcije za vas iz vjeronauka. Prepišite

ih u svoju bilježnicu.

Draga    djeco,    svima    vam    je vjerujem          poznat          adventski kalendar     u     kojem     se     za     svaki pojedini    dan    nalazi    čokolada    ili neki    slatkiš.    Na    internet    stranici www.misije.hr       možete      pronaći ovaj   koristan   kalendar   u   kojem   vas se   potiče   na   lijepa   i   korisna   djela ljubavi prema Bogu i bližnjemu.
Hrvatska katolička misija  u Gornjoj Austriji Kath. Kroatenseelsorge OÖ Mir i dobro !
OD 17.11.2020. GODINE RADI DRŽAVNIH I CRKVENIH PROPISA U AUSTRIJI U VEZI CORONA PANDEMIJE, NEMA MISNIH SLAVLJA, KRŠTENJA, VJENČANJA, VJERONAUKA I MOLITVENIH SUSRETA NA HRVATSKOM JEZIKU U GORNJOJ AUSTRIJI DO 06.12.2020. (inkl.).

PRVA NEDJELJA ADVENTA ILI DOŠAŠĆA

Iz svetog Evanđelja po Marku

Pazite!  

Bdijte  

jer  

ne  

znate  

kada  

je  

čas.  

Kao  

kad  

ono  

čovjek  

neki

polazeći  

na  

put  

ostavi  

svoju  

kuću,  

upravu  

povjeri  

slugama,  

svakomu

svoj  

posao,  

a  

vrataru  

zapovjedi  

da  

bdije.  

Bdijte,  

dakle,  

jer  

ne  

znate

kad  

će  

se  

domaćin  

vratiti  

–  

da  

li  

uvečer  

ili  

o  

ponoći,  

da  

li  

za  

prvih

pijetlova  

ili  

ujutro  

–  

da  

vas  

ne  

bi  

našao  

pozaspale  

ako  

iznenada

dođe. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!

Riječ Gospodnja!

U   našem   sjećanju   i   iskustvu   žive   različite   slike   iz   djetinjstva   i   kasnijeg   života koje   su   povezane   s   vremenom   adventa   ili   došašća   s   kojim   počinje   i   nova   crkvena godina.    Ovo    vrijeme    poradi    svoje    note    čekanja    rođenja    Kristova    obojeno    je određenom djetinjom čežnjom, nostalgijom. Međutim,    ako    i    dopustimo    djeci    nestrpljivo    iščekivanje    Božića    i    božićnih poklona,    u    nama    starijima    kao    da    je    splasnula    ova    mjera    raspoloženja.    Dobro uviđamo    kako    se    u    sve    uvukao    mentalitet    profita,    sjaj    raskošnog    celofana    je dobrano ispraznio pravi smisao došašća i Božića. Padaj   se   neba,   roso   sveta,   padaj   s   rajske   visine.   Vapijahu   starog   vijeka,   duše   čiste, pravedne.      Ovim     se     riječima     izražava     praiskonska     težnja     ljudskog     roda     za Spasiteljem.   Ovdje   se   ne   radi   samo   o   djetinjoj   čežnji   da   Božić   brzo   dođe,   nego   o dubinskoj   čežnji   odraslog   čovjeka   koji   se   ne   miri   sa   svijetom   kakav   jest.   Njegova molitva   zato   glasi:   Otvori   se,   zemljo   mila,   da   iz   tvoga   plodnog   krila,   u   taj   sretan   blažen čas, svemu svijetu nikne spas! Čežnja je to za spasom, za Spasiteljem. Međutim,   zadnjih   se   mjeseci,   točnije   od   pojavka   ove   epidemije   uvukla   žalost   i potresenost   za   koje   je   pretpostaviti   da   će   se   u   ovo   zimsko   adventsko   vrijeme   još pojačavati.   Međutim,   mnogi   udarci   sudbine   ne   padaju   iz   vedra   neba.   Njihov   je korijen   najčešće   u   ljudskoj   zlobi   i   grešnosti.   Koliko   je   zla   u   svijetu   koje   moćnici ovoga   svijeta   ne   samo   da   ne   sprječavaju,   nego   ga   čak   i   aranžiraju?   Koliko   je   gladi   i siromaštva, a koliko obijesti imućnika? Ali   ne   izostavimo   od   toga   ni   vlastitu   odgovornost   na   koju   nas   opet   podsjeća advenstska   pjesma :   grijehe   svoje   oplačimo,   dušu   lijepo   očistimo.   Srca   gore,   evo   zore!   Tek   kad   dopustimo   da   nas   prožme   žalost   zbog   grijeha   našega   vremena,   grijeha   ljudi našega   vremena   i   nas   samih,   razumjet   ćemo   kako   iz   najdublje   dubine   našega   bića unatoč žalosti svjetluca nada. (Izvor: Mato Valjan: Uvijek na putu) I opet lijepa advetska pjesma za nas pjeva i moli: Svjetlo Božje, daru lijepi, siđi s Božjeg krila dol´, um prosvijetli, volju krijepi, liječi duše tešku bol. Jači u nas vjeru svetu, koju Isus donije svijetu. Svaki da to djeluje, što u srcu vjeruje.

Dragi prvopričesnici i krizmanici, ovo su ovotjedne lekcije za vas iz

vjeronauka. Prepišite ih u svoju bilježnicu.

Hrvatska katolička misija u Gornjoj Austriji Kath. Kroatenseelsorge OÖ
OD 17.11.2020. GODINE RADI DRŽAVNIH I CRKVENIH PROPISA U AUSTRIJI U VEZI CORONA PANDEMIJE, NEMA MISNIH SLAVLJA, KRŠTENJA, VJENČANJA, VJERONAUKA I MOLITVENIH SUSRETA NA HRVATSKOM JEZIKU U GORNJOJ AUSTRIJI DO 06.12.2020. (inkl.).

PRVA NEDJELJA ADVENTA ILI

DOŠAŠĆA

Iz svetog Evanđelja po Marku

Pazite!  

Bdijte  

jer  

ne  

znate  

kada  

je  

čas.  

Kao

kad  

ono  

čovjek  

neki  

polazeći  

na  

put  

ostavi  

svoju

kuću,    

upravu    

povjeri    

slugama,    

svakomu    

svoj

posao,  

a  

vrataru  

zapovjedi  

da  

bdije.  

Bdijte,  

dakle,

jer   

ne   

znate   

kad   

će   

se   

domaćin   

vratiti   

–   

da   

li

uvečer  

ili  

o  

ponoći,  

da  

li  

za  

prvih  

pijetlova  

ili  

ujutro

–   

da   

vas   

ne   

bi   

našao   

pozaspale   

ako   

iznenada

dođe. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!

Riječ Gospodnja!

U    našem    sjećanju    i    iskustvu    žive    različite    slike    iz djetinjstva   i   kasnijeg   života   koje   su   povezane   s   vremenom adventa   ili   došašća   s   kojim   počinje   i   nova   crkvena   godina. Ovo    vrijeme    poradi    svoje    note    čekanja    rođenja    Kristova obojeno je određenom djetinjom čežnjom, nostalgijom. Međutim,   ako   i   dopustimo   djeci   nestrpljivo   iščekivanje Božića    i    božićnih    poklona,    u    nama    starijima    kao    da    je splasnula   ova   mjera   raspoloženja.   Dobro   uviđamo   kako   se   u sve    uvukao    mentalitet    profita,    sjaj    raskošnog    celofana    je dobrano ispraznio pravi smisao došašća i Božića. Padaj   se   neba,   roso   sveta,   padaj   s   rajske   visine.   Vapijahu starog   vijeka,   duše   čiste,   pravedne.    Ovim   se   riječima   izražava praiskonska   težnja   ljudskog   roda   za   Spasiteljem.   Ovdje   se   ne radi    samo    o    djetinjoj    čežnji    da    Božić    brzo    dođe,    nego    o dubinskoj   čežnji   odraslog   čovjeka   koji   se   ne   miri   sa   svijetom kakav   jest.   Njegova   molitva   zato   glasi:   Otvori   se,   zemljo   mila, da   iz   tvoga   plodnog   krila,   u   taj   sretan   blažen   čas,   svemu   svijetu nikne spas! Čežnja je to za spasom, za Spasiteljem. Međutim,   zadnjih   se   mjeseci,   točnije   od   pojavka   ove epidemije   uvukla   žalost   i   potresenost   za   koje   je   pretpostaviti da    će    se    u    ovo    zimsko    adventsko    vrijeme    još    pojačavati. Međutim,   mnogi   udarci   sudbine   ne   padaju   iz   vedra   neba. Njihov   je   korijen   najčešće   u   ljudskoj   zlobi   i   grešnosti.   Koliko   je zla    u    svijetu    koje    moćnici    ovoga    svijeta    ne    samo    da    ne sprječavaju,    nego    ga    čak    i    aranžiraju?    Koliko    je    gladi    i siromaštva, a koliko obijesti imućnika? Ali   ne   izostavimo   od   toga   ni   vlastitu   odgovornost   na koju    nas    opet    podsjeća    advenstska    pjesma :    grijehe    svoje oplačimo,   dušu   lijepo   očistimo.   Srca   gore,   evo   zore!    Tek   kad dopustimo     da     nas     prožme     žalost     zbog     grijeha     našega vremena,   grijeha   ljudi   našega   vremena   i   nas   samih,   razumjet ćemo   kako   iz   najdublje   dubine   našega   bića   unatoč   žalosti svjetluca nada. (Izvor: Mato Valjan: Uvijek na putu) I opet lijepa advetska pjesma za nas pjeva i moli: Svjetlo Božje, daru lijepi, siđi s Božjeg krila dol´, um prosvijetli, volju krijepi, liječi duše tešku bol. Jači u nas vjeru svetu, koju Isus donije svijetu. Svaki da to djeluje, što u srcu vjeruje.

Dragi prvopričesnici i krizmanici, ovo su

ovotjedne lekcije za vas iz vjeronauka.

Prepišite ih u svoju bilježnicu.