Hrvatska katolička misija u Gornjoj Austriji Katholische Kroatenseelsorge in Oberösterreich Mir i dobro !
OD 17.11.2020. GODINE RADI DRŽAVNIH I CRKVENIH PROPISA U AUSTRIJI U VEZI CORONA PANDEMIJE, NEMA MISNIH SLAVLJA, KRŠTENJA, VJENČANJA, VJERONAUKA I MOLITVENIH SUSRETA NA HRVATSKOM JEZIKU U GORNJOJ AUSTRIJI DO 06.12.2020. (inkl.).
NEDJELJA KRISTA KRALJA Evanđelje: Kad   Sin   Čovječji   dođe   u   slavi   svojoj   i   svi   anđeli   s   njime,   sjest   će   tada   na   prijestolje   slave   svoje.   I   skupit   će   se   pred   njim   svi   narodi,   a on će razlučiti jedne od drugih kao što pastir razlučuje ovce od jaraca; ovce će postaviti sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada   će   kralj   reći   onima   sebi   zdesna:   'Dođite   blagoslovljeni   Oca   mojega!   Primite   u   baštinu   Kraljevstvo   što   vam   je   pripravljeno   od postanka   svijeta.   Jer   ogladnjeh   i   dadoste   mi   jesti;   ožednjeh   i   napojiste   me;   stranac   bijah,   i   primiste   me;   gol,   i   zaodjenuste   me;   oboljeh,   i pohodiste   me;   u   tamnici   bijah,   i   dođoste   k   meni.'   Tada   će   mu   odgovoriti   pravednici:   'Gospodine,   kada   te   vidjesmo   gladna,   i   nahranismo   te, ili   žedna   pa   te   napojismo?   Kada   te   to   vidjesmo   kao   stranca,   i   primismo   te,   ili   gola   pa   te   zaodjenusmo?   Kada   te   to   vidjesmo   bolesna   ili   u tamnici   pa   dođosmo   k   tebi?'   A   kralj   će   im   odgovoriti:   'Zaista,   kažem   vam,   što   god   učiniste   jednomu   od   ove   moje   najmanje   braće,   meni učiniste.' Tada   će   reći   onima   slijeva:   'Odlazite   od   mene,   vi   prokletnici,   u   oganj   vječni,   pripravljen   đavlu   i   njegovim   anđelima!   Jer   ogladnjeh,   a   ne dadoste   mi   jesti;   ožednjeh,   a   ne   napojiste   me;   stranac   bijah,   a   ne   primiste   me;   gol,   a   ne   zaodjenuste   me;   bolestan   i   u   tamnici,   a   ne pohodiste me!' Tada   će   mu   i   oni   odgovoriti:   'Gospodine,   kada   te   vidjesmo   gladna,   ili   žedna,   ili   stranca,   ili   gola,   ili   bolesna,   ili   u   tamnici,   a   da   te   ne poslužismo?'   A   on   će   im   tada   odgovoriti:   'Zaista,   kažem   vam,   što   god   ne   učiniste   jednomu   od   ovih   najmanjih,   ni   meni   ne   učiniste.'   I   otići   će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni. Propovijed: U   sikstinskoj   kapeli   postoji   najpoznatiji   prikaz   Posljednjeg   suda   kako   ga   je   naslikao   veliki   Michenagelo,   o   čemu   govori   današnje sveto   evanđelje.   Kada   jednom,   Sin   čovječji   dođe   u   svojoj   slavi ,   doći   će   do   dijeljenja,   kao   što   pastir   dijeli   ovce   od   jaraca.   Jednom   će   doći konačni račun, plus i minus će doći na vidjelo. Riječ   je   o   Posljednjem   Božjem   sudu   za   ljude.   A   kako   se   on   ima   dogoditi?   Po   kojim   će   se   to   kriterijima   suditi?   I   tu   nailazimo   na   dva velika   iznenađenja:   sud   se   već   dogodio   ili   događa!   Na   kraju   će   samo   biti   obznanjeno   što   je   davno   prije   već   odlučeno.   A   odlučilo   se   ondje gdje   čovjek   na   prvu   ne   bi   pomislio:   u   odnosu   prema   biližnjemu.   Kako   ćemo   jednog   dana   pred   Bogom   stajati,   o   tome   se   danas   odlučuje   u odnosu   prema   bližnjima.   Gospodin   Isus   nabraja   šest   kriznih   situacija:   gladni,   žedni,   stranci,   goli,   bolesni   i   utamničeni.   U   njima   se prepoznaju i svi drugi oblici patnje. I   drugo   iznenađenje:   svi   ti   koji   su   potrebni   tuđe   pomoći   su   zapravo   Isus   sam.   Tko   njima   iskazuje   pažnju,   iskazuje   Isusu   pažnju.   Tko njima   dobro   čini,   Isusu   dobro   čini.   Kada   smo   te   to   vidjeli   i   pomogli   ti?    Na   to   pitanje   puno   čuđenja   Isus   odgovara:   što   god   učiniste   jednome   od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Ono   što   će   kod   Boga   jednom   imati   plaću   je   nesebični   i   samorazumljiv   pristup   bližnjemu   kojemu   treba   pomoć.   Na   tome   se,   tako Isus   uči   u   današnjem   evanđenju,   odlučuje   o   čovjekovom   konačnom   spasenju.   Odluka   se   donosi   svakodnevno   i   nije   pritom   važno   jesmo   li čovjek toga svjestan ili nije, važno je samo da čini dobra djela. Ima   još   jedno   –   treće   iznenađenje!   Jarci   s   lijeve   strane,   određeni   za   vječnu   propast,   nisu   ni   primjetili   da   je   Bog   taj,   kojeg   su   odbili, zaobišli   i   zanemarili.   Kod   Boga   je   očito   propuštanje   dobrih   djela   jednako   nedopustivo   kao   i   činjenje   zlih   djela.      Bližnji   kojemu   samo   mogao i   trebao   pomoći,   nije   bilo   tko,   nego   Bog   sam.   Bože,   pomozi   mi   da   se   u   zadnjem   času   mogu   pohvaliti   barem   pokojim   dobrim   djelom, učinjenim iz ljubavi prema Tebi. Amen. Dragi   prvpričesnici   i   krizmanici,   na   ovoj   web   stranici   su   lekcije   za   vas   iz   vjeronauka   dok   se   ponovno   ne   vratimo   u   župnu   dvoranu. Prepišite tekst   u   svoje   bilježnice sa slike.   
Hrvatska katolička misija  u Gornjoj Austriji Kath. Kroatenseelsorge OÖ Mir i dobro !
OD 17.11.2020. GODINE RADI DRŽAVNIH I CRKVENIH PROPISA U AUSTRIJI U VEZI CORONA PANDEMIJE, NEMA MISNIH SLAVLJA, KRŠTENJA, VJENČANJA, VJERONAUKA I MOLITVENIH SUSRETA NA HRVATSKOM JEZIKU U GORNJOJ AUSTRIJI DO 06.12.2020. (inkl.).
NEDJELJA KRISTA KRALJA Evanđelje: Kad   Sin   Čovječji   dođe   u   slavi   svojoj   i   svi   anđeli   s   njime,   sjest   će   tada   na   prijestolje slave   svoje.   I   skupit   će   se   pred   njim   svi   narodi,   a   on   će   razlučiti   jedne   od   drugih   kao   što pastir razlučuje ovce od jaraca; ovce će postaviti sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada   će   kralj   reći   onima   sebi   zdesna:   'Dođite   blagoslovljeni   Oca   mojega!   Primite   u baštinu   Kraljevstvo   što   vam   je   pripravljeno   od   postanka   svijeta.   Jer   ogladnjeh   i   dadoste mi   jesti;   ožednjeh   i   napojiste   me;   stranac   bijah,   i   primiste   me;   gol,   i   zaodjenuste   me; oboljeh,   i   pohodiste   me;   u   tamnici   bijah,   i   dođoste   k   meni.'   Tada   će   mu   odgovoriti pravednici:    'Gospodine,    kada    te    vidjesmo    gladna,    i    nahranismo    te,    ili    žedna    pa    te napojismo?   Kada   te   to   vidjesmo   kao   stranca,   i   primismo   te,   ili   gola   pa   te   zaodjenusmo? Kada   te   to   vidjesmo   bolesna   ili   u   tamnici   pa   dođosmo   k   tebi?'   A   kralj   će   im   odgovoriti: 'Zaista,   kažem   vam,   što   god   učiniste   jednomu   od   ove   moje   najmanje   braće,   meni učiniste.' Tada    će    reći    onima    slijeva:    'Odlazite    od    mene,    vi    prokletnici,    u    oganj    vječni, pripravljen   đavlu   i   njegovim   anđelima!   Jer   ogladnjeh,   a   ne   dadoste   mi   jesti;   ožednjeh,   a ne   napojiste   me;   stranac   bijah,   a   ne   primiste   me;   gol,   a   ne   zaodjenuste   me;   bolestan   i   u tamnici, a ne pohodiste me!' Tada   će   mu   i   oni   odgovoriti:   'Gospodine,   kada   te   vidjesmo   gladna,   ili   žedna,   ili stranca,   ili   gola,   ili   bolesna,   ili   u   tamnici,   a   da   te   ne   poslužismo?'   A   on   će   im   tada odgovoriti:   'Zaista,   kažem   vam,   što   god   ne   učiniste   jednomu   od   ovih   najmanjih,   ni   meni ne učiniste.' I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni. Propovijed: U    sikstinskoj    kapeli    postoji    najpoznatiji    prikaz    Posljednjeg    suda    kako    ga    je naslikao   veliki   Michenagelo,   o   čemu   govori   današnje   sveto   evanđelje.   Kada   jednom,   Sin čovječji   dođe   u   svojoj   slavi ,   doći   će   do   dijeljenja,   kao   što   pastir   dijeli   ovce   od   jaraca. Jednom će doći konačni račun, plus i minus će doći na vidjelo. Riječ   je   o   Posljednjem   Božjem   sudu   za   ljude.   A   kako   se   on   ima   dogoditi?   Po   kojim će   se   to   kriterijima   suditi?   I   tu   nailazimo   na   dva   velika   iznenađenja:   sud   se   već   dogodio ili   događa!   Na   kraju   će   samo   biti   obznanjeno   što   je   davno   prije   već   odlučeno.   A   odlučilo se   ondje   gdje   čovjek   na   prvu   ne   bi   pomislio:   u   odnosu   prema   biližnjemu.   Kako   ćemo jednog   dana   pred   Bogom   stajati,   o   tome   se   danas   odlučuje   u   odnosu   prema   bližnjima. Gospodin    Isus    nabraja    šest    kriznih    situacija:    gladni,    žedni,    stranci,    goli,    bolesni    i utamničeni. U njima se prepoznaju i svi drugi oblici patnje. I   drugo   iznenađenje:   svi   ti   koji   su   potrebni   tuđe   pomoći   su   zapravo   Isus   sam.   Tko njima   iskazuje   pažnju,   iskazuje   Isusu   pažnju.   Tko   njima   dobro   čini,   Isusu   dobro   čini. Kada   smo   te   to   vidjeli   i   pomogli   ti?    Na   to   pitanje   puno   čuđenja   Isus   odgovara:   što   god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Ono   što   će   kod   Boga   jednom   imati   plaću   je   nesebični   i   samorazumljiv   pristup bližnjemu   kojemu   treba   pomoć.   Na   tome   se,   tako   Isus   uči   u   današnjem   evanđenju, odlučuje    o    čovjekovom    konačnom    spasenju.    Odluka    se    donosi    svakodnevno    i    nije pritom važno jesmo li čovjek toga svjestan ili nije, važno je samo da čini dobra djela. Ima    još    jedno    –    treće    iznenađenje!    Jarci    s    lijeve    strane,    određeni    za    vječnu propast,   nisu   ni   primjetili   da   je   Bog   taj,   kojeg   su   odbili,   zaobišli   i   zanemarili.   Kod   Boga   je očito   propuštanje   dobrih   djela   jednako   nedopustivo   kao   i   činjenje   zlih   djela.      Bližnji kojemu   samo   mogao   i   trebao   pomoći,   nije   bilo   tko,   nego   Bog   sam.   Bože,   pomozi   mi   da se   u   zadnjem   času   mogu   pohvaliti   barem   pokojim   dobrim   djelom,   učinjenim   iz   ljubavi prema Tebi. Amen. Dragi    prvpričesnici    i    krizmanici,    na    ovoj    web    stranici    su    lekcije    za    vas    iz vjeronauka   dok   se   ponovno   ne   vratimo   u   župnu   dvoranu.   Prepišite   tekst    u    svoje   bilježnice sa slike.   
Hrvatska katolička misija u Gornjoj Austriji Kath. Kroatenseelsorge OÖ
OD 17.11.2020. GODINE RADI DRŽAVNIH I CRKVENIH PROPISA U AUSTRIJI U VEZI CORONA PANDEMIJE, NEMA MISNIH SLAVLJA, KRŠTENJA, VJENČANJA, VJERONAUKA I MOLITVENIH SUSRETA NA HRVATSKOM JEZIKU U GORNJOJ AUSTRIJI DO 06.12.2020. (inkl.).
NEDJELJA KRISTA KRALJA Evanđelje: Kad   Sin   Čovječji   dođe   u   slavi   svojoj   i   svi   anđeli   s   njime,   sjest će   tada   na   prijestolje   slave   svoje.   I   skupit   će   se   pred   njim   svi   narodi, a   on   će   razlučiti   jedne   od   drugih   kao   što   pastir   razlučuje   ovce   od jaraca; ovce će postaviti sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada   će   kralj   reći   onima   sebi   zdesna:   'Dođite   blagoslovljeni Oca   mojega!   Primite   u   baštinu   Kraljevstvo   što   vam   je   pripravljeno od   postanka   svijeta.   Jer   ogladnjeh   i   dadoste   mi   jesti;   ožednjeh   i napojiste   me;   stranac   bijah,   i   primiste   me;   gol,   i   zaodjenuste   me; oboljeh,   i   pohodiste   me;   u   tamnici   bijah,   i   dođoste   k   meni.'   Tada   će mu   odgovoriti   pravednici:   'Gospodine,   kada   te   vidjesmo   gladna,   i nahranismo   te,   ili   žedna   pa   te   napojismo?   Kada   te   to   vidjesmo   kao stranca,    i    primismo    te,    ili    gola    pa    te    zaodjenusmo?    Kada    te    to vidjesmo   bolesna   ili   u   tamnici   pa   dođosmo   k   tebi?'   A   kralj   će   im odgovoriti:   'Zaista,   kažem   vam,   što   god   učiniste   jednomu   od   ove moje najmanje braće, meni učiniste.' Tada   će   reći   onima   slijeva:   'Odlazite   od   mene,   vi   prokletnici,   u oganj   vječni,   pripravljen   đavlu   i   njegovim   anđelima!   Jer   ogladnjeh,   a ne   dadoste   mi   jesti;   ožednjeh,   a   ne   napojiste   me;   stranac   bijah,   a ne   primiste   me;   gol,   a   ne   zaodjenuste   me;   bolestan   i   u   tamnici,   a ne pohodiste me!' Tada   će   mu   i   oni   odgovoriti:   'Gospodine,   kada   te   vidjesmo gladna,   ili   žedna,   ili   stranca,   ili   gola,   ili   bolesna,   ili   u   tamnici,   a   da   te ne   poslužismo?'   A   on   će   im   tada   odgovoriti:   'Zaista,   kažem   vam,   što god   ne   učiniste   jednomu   od   ovih   najmanjih,   ni   meni   ne   učiniste.'   I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni. Propovijed: U    sikstinskoj    kapeli    postoji    najpoznatiji    prikaz    Posljednjeg suda    kako    ga    je    naslikao    veliki    Michenagelo,    o    čemu    govori današnje   sveto   evanđelje.   Kada   jednom,   Sin   čovječji   dođe   u   svojoj slavi ,    doći    će    do    dijeljenja,    kao    što    pastir    dijeli    ovce    od    jaraca. Jednom će doći konačni račun, plus i minus će doći na vidjelo. Riječ   je   o   Posljednjem   Božjem   sudu   za   ljude.   A   kako   se   on ima   dogoditi?   Po   kojim   će   se   to   kriterijima   suditi?   I   tu   nailazimo   na dva   velika   iznenađenja:   sud   se   već   dogodio   ili   događa!   Na   kraju   će samo   biti   obznanjeno   što   je   davno   prije   već   odlučeno.   A   odlučilo   se ondje    gdje    čovjek    na    prvu    ne    bi    pomislio:    u    odnosu    prema biližnjemu.   Kako   ćemo   jednog   dana   pred   Bogom   stajati,   o   tome   se danas   odlučuje   u   odnosu   prema   bližnjima.   Gospodin   Isus   nabraja šest     kriznih     situacija:     gladni,     žedni,     stranci,     goli,     bolesni     i utamničeni. U njima se prepoznaju i svi drugi oblici patnje. I   drugo   iznenađenje:   svi   ti   koji   su   potrebni   tuđe   pomoći   su zapravo   Isus   sam.   Tko   njima   iskazuje   pažnju,   iskazuje   Isusu   pažnju. Tko    njima    dobro    čini,    Isusu    dobro    čini.    Kada    smo    te    to    vidjeli    i pomogli    ti?     Na    to    pitanje    puno    čuđenja    Isus    odgovara:    što    god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Ono    što    će    kod    Boga    jednom    imati    plaću    je    nesebični    i samorazumljiv   pristup   bližnjemu   kojemu   treba   pomoć.   Na   tome   se, tako    Isus    uči    u    današnjem    evanđenju,    odlučuje    o    čovjekovom konačnom   spasenju.   Odluka   se   donosi   svakodnevno   i   nije   pritom važno   jesmo   li   čovjek   toga   svjestan   ili   nije,   važno   je   samo   da   čini dobra djela. Ima    još    jedno    –    treće    iznenađenje!    Jarci    s    lijeve    strane, određeni   za   vječnu   propast,   nisu   ni   primjetili   da   je   Bog   taj,   kojeg   su odbili,   zaobišli   i   zanemarili.   Kod   Boga   je   očito   propuštanje   dobrih djela   jednako   nedopustivo   kao   i   činjenje   zlih   djela.      Bližnji   kojemu samo   mogao   i   trebao   pomoći,   nije   bilo   tko,   nego   Bog   sam.   Bože, pomozi   mi   da   se   u   zadnjem   času   mogu   pohvaliti   barem   pokojim dobrim djelom, učinjenim iz ljubavi prema Tebi. Amen. Dragi    prvpričesnici    i    krizmanici,    na    ovoj    web    stranici    su lekcije   za   vas   iz   vjeronauka   dok   se   ponovno   ne   vratimo   u   župnu dvoranu. Prepišite tekst   u   svoje   bilježnice sa slike.